Šv. Jokūbo ligoninės teritorijos vystymo koncepcija